Perkhidmatan

01

Jual beli hartanah

Memiliki hartanah idaman merupakan detik yang bermakna dan berharga bagi setiap individu. Sebagai peguam hartanah anda, kami komited untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli dalam sesuatu urusan jual beli dan pindah milik hartanah. Kami akan memastikan hak dan kepentingan pelanggan kami dilindungi daripada sebarang manipulasi daripada mana-mana pihak. Hubungi kami untuk sesi konsultasi berkaitan urusan jual beli hartanah supaya hak dan kepentingan anda terpelihara.

02

Pembiayaan perumahan

Pembelian rumah pertama merupakan pengalaman baharu yang mendebarkan bagi setiap individu. Di Hawari Law, kami akan membantu anda dalam urusan tersebut seperti komunikasi dengan penjual, pembeli, bank, tuan tanah, penyewa mahupun pemaju. Setiap proses pembiayaan rumah anda di bawah pemantauan kami.

03

Penyempurnaan pindah milik dan gadaian

Penyempurnaan Pindah Milik digunakan dalam keadaan di mana pembelian hartanah telah dilakukan, tetapi sebelum Hakmilik Individu atau Strata dikeluarkan. Manakala, penyempurnaan gadaian adalah dokumen pemindahan hak milik yang lain. Ia merangkumi pemindahan hak milik untuk individu atau strata, kepada bank yang membekalkan pinjaman perumahan untuk membeli hartanah.
04

Pentadbiran dan penjualan hartanah pusaka

Hartanah adalah aset penting, dan ia seringkali berkait dengan nilai sentimental dan ekonomi. Maksudnya, adalah sangat penting untuk memahami realiti tentang hartanah pusaka supaya anda boleh menjadi pemilik yang bertanggungjawab. Oleh itu, serahkan sahaja pada yang pakar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hubungi Peguam Kami Sekarang

Scroll to Top
Perlukan Bantuan?